Ucuz Adıyaman Çelikhan Tütünü

Tütün İçimini Düzeltici İşlemler

İşte detaylar

Tütün bir tarım ürünüdür. Tarım ürünlerinde toprak, iklim ve uygulanan tarımsal yöntemler ürünün içeriğini belirler. Tütüncülükte her yılın ürünü kendi başına ayrı değerlendirilir. Çok büyük farklar olmasa da tıpa tıp aynı ürün üretilemez. Bu değişken durum tütün mamulü üreticilerinin ve kullanıcılarının istemediği bir şeydir. Tütün mamulü üreticileri müşterilerini kaybetmemek için standart ürünler yapmak üzere bir takım yöntemleri uygulamaktadırlar.

tütün nasıl ile ilgili görsel sonucu

Modern toplumlarda olduğu gibi Ülkemizde de sigaradan alınan vergiler fazla olduğu için  sigara fiyatları yüksektir. Fiyatların yüksekliği tiryakileri sarmalık tütün içmeye yöneltmiştir. Sigara harmanları 5-10 çeşit tütünden oluşmaktadır. Bu çeşitlilik, içim doyuruculuğu için gereklidir. Sigaradan sonra sarmalık tütün içenler, sigaranın verdiği içim doyuruculuğunu bulamadıkları için içtikleri sarmalık tütünlere bir takım işlemler yapma ihtiyacı duymaktadırlar. Verilen koku ve diğer maddeler çok basit yöntemlerle verildiğinden tütünün dokularına nüfuz edememektedir. Burun ile alınan koku, tütün içildiğinde alınamamaktadır. Tütünün dokularına geçmeyen koku ve diğer maddeler dumana geçmediğinden uygulamalar başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.

İlgili resim

Sigara sektörü ileri teknolojide çalışan bir sektördür. Sigara harmanlarına verilen koku ve soslar teknolojiden istifade edilerek yapılmaktadır. Aşağıda belirtilen tat ve kokulandırma ile içimi düzeltici işlemler tütün endüstrisinde uygulanan yöntemlerdir. Türk sarmalık tütünlerinin sos ve koku tutma kabiliyetleri az olduğu için ev ortamında denenen yöntemlerle istenilen lezzet yakalanamaz. Ev ortamında Türk sarmalık tütünlerine tütün içicilerinin yaptıkları işlemler ile istenilen lezzet ve doyuruculukta tütün elde edilememektedir.  Tütün satın alırken tek başına içilebilen Adıyaman, Malatya, Muş ve Bitlis tütünleri alınmalıdır. Kokulu tütün almak isteyenler Bitlis Arıdağ, Muş veyaYayladağ tütünlerini tercih etmelidir.

Tütünde koku nasıl alınır: Kıyılmış tütün sarılıp yakılır. Duman ağız boşluğuna doldurulur. İçeri çekilmeden toplu olarak ortama-havaya bırakılır. Ortama bırakılan toplu duman burunla içeri çekilir. Burnun aldığı koku tütünün kokusudur.

Yapılan uygulamalarla ilgili genel bilgiler aşağıda verilmektedir.

 

 

TÜTÜNDE TAT ve KOKULANDIRMA

Günümüzde birçok ülkede, sigaralık veya çiğneme tütününün kalitesini geliştirmek, iyileştirmek amacıyla eklenebilir maddelerin (katkı maddeleri) varlığı bi­linmektedir. Bu konudaki ilk gelişme, denizciler tarafından alkol-su karışımına tütünleri serperek, seyahatleri boyunca tütünlerinin tat ve tazelik bakımından korunması amaçlanan uygulamaydı. Günümüzde ise “casing” ve “flavouring” diye adlandırdığımız kokulandırma ve tatlandırma işlemleri, iki amaca hizmet etmektedir.

  • İçim kalitesinde, özellikle sertlik ve tokluk derecelerini uygun dereceye getirerek kaliteyi iyileştirmek yönündedir. Eklenen maddeler, esansiyel yağlar ve diğer maddeler sayesinde, aroma arttırılmaktadır.
  • Dış etkenlere karşı (havanın rutubeti, sıcaklığı, vs..) tütünün içerdiği rutubeti koruma ve absorbsiyon yeteneğini arttırma yönündedir. Bu işlemlerde son aşama ise tütünü işleme ve bakım sırasında korumaktır.

SİGARALIK TÜTÜNLERDE KOKULANDIRMA: Günümüzde yapılan çalışmalarda, birçok tütün eksraktı ve formülasyonlar, içim bileşenleri ve içim bileşenlerinde farklı sonuçlar veren denemeler ya­pılmaktadır. Bu çalışmalar, tatlandırma (casing) ve toasting (ani yüksek sıcaklık verme) işlemleri olarak uygulanmaktadır.

TATLANDIRMA İŞLEMİNDE ŞEKER ORANININ ÖNEMİ: Tatlandırma (casing) formülasyonlarında, şeker ve şekerli maddeler önemli bir rol oynamaktadır. Bu maddeler, özellikle Burley tütünlerde kullanılmaktadır. Bu maddelerin içimdeki rolü ise içim sırasında bulunan nitrojen bileşimleri tarafından nötralize edilen alkalin reaksiyonları sonucu, içimin asidik özellik göstermesidir.

Oriental ve Virginia tütünlerde, doğal olarak bulunan şeker içeriği ise nitrojenin yarattığı içimde sertlik ve tokluk veren etkenleri nötralize etmeye kendi başına yeterlidir. Bu tütünlerdeki şeker içeriği, yıldan yıla değişim gös­terebilmektedir; ancak bu varyasyonlar, kullanılan harmanda yapılacak değişim­lerle uygun orana getirilebilmektedir.

Burley tütünlerinde, şeker miktarında önemli derecede özellikle eksiklik yönünde bir düzensizlik vardır. Bu durum, sonradan yapılacak şeker eklemeleriyle düzenlemelerde miktar çok önemlidir. Aşırı miktarda yapılmamasına çok dikkat edilmelidir. Aksi takdirde, içim karakteristiklerinin iyileştirilmesinden çok, içime yavanlık, tatsızlık kazandırılabilir.

Şekerler, “Casing sosu” olarak adlandırılan bir solüsyonda karıştırılır. Burley tütünleri de, kıyım işleminden önce casing işlemi uygulanır. Casing uygulaması, tütün yapraklarındaki hücrelere absorbsiyonun kolay olması, casing sosundaki maddelerin kıyım gibi, sonraki işlemlerde madde kaybına uğramaması için her zaman sıcak yapılmalıdır. Casing uygulamasında bir diğer prosedür ise, yine sı­cak olarak atomize halde sprey şeklinde uygulanmasıdır. Birçok ülkede, sosa tabi tutulmuş tütünler, daha sonra “toasting” işlemine tabi tutulmaktadır. Bu proses, tütünün, kısa periyodluk bir sürede 120 -160C° de şartlandırılmasına yöneliktir; böylece tütünün kendisi ve içim özelliklerinde istenen olumlu değişimler gözlenebilir. * Tütün Eksperleri Derneği Bülteni Çeviri: Nina Alizade

TÜTÜN İÇİMİNİ DÜZELTİCİ İŞLEMLER**

Tütün yapıtlarının içimlerini iyiye doğru (ya da belli içici kitle­lerinin zevklerine doğru) değiştirmek amacı ile ilk madde tütün bir­takım işlemlere tabi tutulduğu gibi, buna bir takım maddeler kat­mak, ya da ürünlere filtre ekleme, yeni tip sigara kâğıtları kullanma gibi işlemler yapılır. Bütün bu işlemleri şöylece sınıflandırabiliriz:

a)    İlk madde tütünün işlemleri

b)    Katkı maddeleri ile işlemler

c)     Filtre eklenmesi

d)    Kırıntı ve tozların pestil halinde katılması

Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: